Lyhytterapeuttien runsauden pula

Lyhytterapeutteja syntyy kuin sieniä sateella. Koulutuksia nousee eri kaupunkeihin vimmattua vauhtia ja meitä tulostetaan liukuhihnalla.

Ja hyvä niin! 

Terapiakenttä on melkoinen villilänsi. Termistöt vilisevät silmissä, eikä asiakas välttämättä tiedä lainkaan, mihin on oikeutettu ja mikä tarkoittaa mitäkin. Mitä on psykoterapia, mitä on lyhytpsykoterapia, mitä tehdään lyhytterapiassa, miten näihin kaikkiin pääsee ja mitä ne maksavat. 

On hyvä, että erilaisia mahdollisuuksia apuun on tarjolla monipuolisesti. Ihminen ei aina tarvitse raskasta psykoterapiaa, vaan lyhyempi ja kevyempi, mutta silti tehokas, keskustelu psykoterapeuttisin työvälinein voi riittää. Olisi tärkeää, että kansakuntamme oppisi ylipäätään puhumaan tunteistaan ja hakemaan apua hankalaan oloon. Mikä tahansa syy on riittävän hyvä syy tulla vastaanotolle, ja alussa lyhytterapia voi olla erinomainen vaihtoehto.

 

Lyhytterapeutti ei hoida mielen sairauksia, vaan tarjoaa terapeuttista keskustelua. Tutkimusten mukaan lyhytterapiasta on paljon hyötyä. Asiakkaan ja terapeutin välinen suhde on luottamuksellinen ja terapeutin täytyy se onnistua rakentamaan. Hyvä lyhytterapeutti tietää, miten kutakin asiakasta pystyy auttamaan ja osaa tarvittaessa ohjata eteenpäin vahvemman tuen piiriin. 

On tärkeää, että asiakas tietää mihin ja kenen kanssa on ryhtymässä asiakassuhteeseen, ja siitä terapeutin on pidettävä huoli. On selvennettävä asiakkaalle, mitä lyhytterapiaan tulo tarkoittaa ja mitä muita vaihtoehtoja on olemassa, mikäli nämä eivät ole asiakkaalle selvät. On avattava, mitä eroa on lyhytteerapeutin koulutuksella ja taustalla verrattuna psykoterapeuttiin ja Valviraan. 


Kentällä näkee usein keskustelua, joka viestii psyko- ja lyhytterapeuttien keskinäisestä ristiriidasta. Lyhytterapeutteja voidaan helposti pitää puoskareina, koska terapiakenttä on totuttu näkemään vain psykoterapian omana toimintana. Lyhytterapeutin ei kuitenkaan tarvitse olla altavastaaja. Koulutus on erilainen ja tarkoitettu eri asioiden ratkaisemiseen. Ihan jokaisen terapeutin ammattitaito mittautuu asiakkaan kohtaamisessa: kyvyssä kuunnella, saada kokonaiskuva tilanteesta, ymmärryksessä siitä, miten voi asiakasta parhaiten auttaa. Kukaan ei ole lähtökohtaisesti hyvä ja etevä, empaattinen ja tuloksia saava terapeutti koulutuksensa perusteella, vaan jokaisen taitoa mittaa asiakkaan kokemus onnistuneesta muutoksesta.

 

Minä uskon, että kaikille on kentällä tilaa. Jokaiselle löytyy kyllä oikea apu, riippuen asiakkaan voinnista ja käsiteltävästä aiheesta. Jokaisen terapeutin työn jälki kulkee jokaisen tekijän mukana. Hyvät kokemukset kuuluvat kuiskauksina ja päätyvät uusien asiakkaiden korviin, huonot kokemukset kiirivät huutoina seuraaviin kyliin ja vuonoihin. Kun toimii eettisesti, miettii oman toimintansa ratkaisut fiksusti ja perustellusti, ja jäsentää itselleen toimintansa säännöt, pärjää kyllä varmasti.

Lyhytterapeuttien runsaasta ja edelleen kasvavasta joukosta tulevat karsiutumaan ne, jotka eivät pärjää moraaliseettisissä kysymyksissä ilman Valviran ohjausta ja valvontaa. Ne, jotka eivät pidä huolta vaitiolovelvollisuuden toteutumisesta ja sen avaamisesta asiakkaalle, tai jotka eivät anna ajatuksiaan sille, kuinka asiakastietoja säilytetään ja millä perusteilla, eivät tule saamaan asiakasjonoja ovensa taakse. 

Fiksut pärjää aina, eikö se sanonta niin kuulu.

 

#terapiaharvinainen #lyhytterapeutti #mielenhyvinpitelyä #uusiaunelmia 

Leave a Comment

Recent Comments

Ei kommentteja.